top of page

Avís Legal i condicions d'ús de www.bonacuinaterrassa.cat (01/07/2016 última actualització)


Gràcies per llegir aquest avís legal, és important que coneguis els termes legals que defineixen la nostra relació en aquesta web.

Identificador del responsable

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:
La seva denominació social és: Bonacuina Bosch Rovira SL.
El seu CIF/NIF: B66547274
El seu domicili està en Carretera Rellinars 191 Terrassa, Barcelona. 
Telèfon de contacte: 937 806 117

La finalitat d'aquesta pàgina web

En la utilització de la web www.bonacuinaterrassa.cat l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Bona Cuina o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web Bona Cuina o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.
Bona Cuina adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són 100% fiables i que, per tant Bona Cuina no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.
En tot cas, queda prohibit que els USUARIS (podent el PORTAL eliminar els continguts i comentaris que crea convenient) realitzin conductes que suposin:
Emmagatzemar, publicar i/o transmetre dades, textos, imatges, arxius, links, programari o altres continguts objetables segons les disposicions legals aplicables, o que segons l'estimació de Bona Cuina per ser il·legals, violents, amenaçadors, abusius, difamatoris, vulgars, obscens, racistes, xenòfobs o objetables o il·lícits d'una altra forma o que puguin ocasionar danys de qualsevol índole, particularment els pornogràfics.

Obligacions d'usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Bona Cuina, d'aquesta forma, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús de la web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
La seva utilització per a finalitats comercials o publicitaris.
Política de Protecció de dades i confidencialitat
Bona Cuina garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels USUARIS i el seu tractament d'acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits.
Bona Cuina es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer “SUBSCRIPTORS”, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l'establert en el Real decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal especificats en la Política de Privadesa i on s'informa sobre els usos i finalitats de manera detallada. Aquesta web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.
L'usuari té dret a revocar el seu consentiment previ a qualsevol moment.

Exercici de drets ARC

L'usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per exercitar aquests drets, l'usuari haurà de realitzar una sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius a info@bonacuinaterrassa.cat . Abans de 10 dies es respondrà a la sol·licitud per confirmar-li l'execució del dret que hagi sol·licitat exercir.

Reclamacions

Bona Cuina informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d'usuaris i clients.
L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant la seva fulla de reclamació o remetent un correu electrònic a info@bonacuinaterrassa.cat indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació. 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la web www.bonacuinaterrassa.cat la propietat intel·lectual de la qual pertany a Bona Cuina, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i receptes, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Bona Cuina indicant:
Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços Externs

Les pàgines de la web de Bona Cuina proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. Bona Cuina no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:
La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin demanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquest avís legal o qualsevol comentari sobre la web www.bonacuinaterrassa.cat pot dirigir-se a info@bonacuinaterrassa.cat
Bona Cuina es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web pròpia com el present avís legal.

Politica de privacitat (1/07/16 última actualització)


En aquesta web es respecten i garanteixen els teus drets.
Com a responsable d'aquesta web , considero com a objectiu bàsic garantir la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris, per tant, manifesto el meu màxim compromís de compliment amb l'actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
La present Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per a tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel web.
Les següents condicions són vinculants per a l'usuari i per al responsable d'aquesta web, per això és important que dediquis uns minuts a llegir aquesta política de privadesa.
A l'efecte del previst en la citada Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que ens enviïs seran incorporats a un Fitxer de “SUBSCRIPTORS”, titularitat de Bona Cuina Bosch Rovira SL amb CIF: B66547274 i amb domicili en Carretera Rellinars 191 de Terrassa, Barcelona. Aquest fitxer té implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Enviament i registre de dades de caràcter personal
L'enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per contactar, comentar i subscriure's al bona Cuina Club.
Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's a continguts i processar les sol·licituds realitzades en aquesta web.
No és necessari que facilitis cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquesta web.
Bona Cuina recaptarà les Dades de Caràcter Personal dels Usuaris, a través de formularis en línia, via Internet. Les Dades de Caràcter Personal recaptats, en funció de cada cas podran ser, entre uns altres: nom, cognoms, correu electrònic i connexió d'accés. 
Les finalitats de les dades recollides en aquest portal són les següents:
1. Per respondre als requeriments dels usuaris de Bona Cuina. Per exemple, si l'usuari deixa la seva informació personal en algun dels formularis de contacte, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en el Lloc web, els serveis que es presten a través del Lloc web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el Lloc web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir.
2. Per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, en aquest cas, només utilitzarem l'adreça de correu i el nom facilitat per l'usuari en realitzar la subscripció.
3. Per moderar i respondre als comentaris que realitzin els usuaris en el blog de Bona Cuina.
4. Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
5. Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
En alguns casos, la informació sobre els visitants d'aquest lloc és compartida de forma anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o afiliats amb l'única fi de millorar els nostres serveis i monetitzar la web. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els teus drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent.
En cadascun dels casos, l'usuari té plens drets sobre les seves dades personals i sobre l'ús dels mateixos i podrà exercitar-los en qualsevol moment.
En cap cas aquesta web cedirà les dades personals dels seus usuaris a tercers.

Serveis oferts per tercers en aquesta web

Política de privadesa de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics):
En la web de Bona Cuina també s'estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de tràfic, i  altre informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

 

L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un enllaç o dispositiu tècnic d'enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web al web de Bona Cuina. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Bona Cuina i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de Bona Cuina dels seus continguts o serveis. En tot cas, Bona Cuina es reserva el dret de prohibir o inutilitzar a qualsevol moment qualsevol enllaç al lloc web.

Sistemes de captura de dades personals que utilitza aquesta web

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal. Aquesta web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.
L'usuari té dret a revocar el seu consentiment previ a qualsevol moment.

Sistemes de captura d'informació personal que utilitza Bona Cuina:

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzats exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de Bona Cuina. Les Newsletter està gestionada per Wix Shout Out.
2) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari per comentar post. L'usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzats exclusivament per moderar-los i publicar-los.
3) Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l'usuari requereixi a través de la web.
4) Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen “cookies”, L'usuari pot consultar a qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivar-les.
5) Sistemes de Descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts que s'incorporen periòdicament. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S'utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per als subscriptors.
6) Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l'usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d'accés, el enllaç que li ha reexpedit a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquesta web no utilitzarà la IP per identificar als seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzats únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran comunicats o cedits a tercers.
Els usuaris podran donar-se de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per BonaCuina en la mateixa Newsletter.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són verídiques, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Igualment, l'usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l'usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Bona Cuina com a titular de la web.

Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Bona Cuina exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Els drets dels Usuaris són els següents:
Dret a preguntar quines dades personals emmagatzemem sobre l'Usuari a qualsevol moment.
Dret a demanar-nos que actualitzem o corregim de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre l'Usuari.
Dret a donar-se de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que puguem enviar-li a l'Usuari.
Podràs dirigir les teves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en carretera Rellinars 191 de Terrassa, Barcelona. O al correu electrònic: info@bonacuinaterrassa.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Bona Cuina en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

Canvis en la present política de privadesa

Bona Cuina es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correu comercial

D'acord amb la LSSICE, Bona Cuina no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari, en algunes ocasions, pot remetre promocions i ofertes puntuals pròpies i de tercers, solament en els casos en els quals compti amb l'autorització dels destinataris. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el meu “Newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. 

També podrà cancel·lar la seva subscripció de manera automàtica en la mateixa Newsletters.

 

 

 

Política de cookies (01/07/2016 última acualització)

La LSSI-CE, obliga a tots els que tenim un blog o una web a advertir a l'usuari de l'existència de cookies, informar sobre elles i requerir-li permís per descarregar-les.
Article 22.2 de la Llei 34/2002. “Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, conformement al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal”.
Com a responsable d'aquesta web, m'he acurat a complir amb el màxim rigor l'article 22.2 el de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic referent a les cookies, no obstant això, tenint en compte la forma en la qual funciona Internet i els llocs web, no sempre és possible comptar amb informació actualitzada de les cookies que terceres parts puguin utilitzar a través d'aquest lloc web.
Això s'aplica especialment a casos en els quals aquesta pàgina web conté elements integrats: és a dir, textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s'emmagatzemen en una altra part, però es mostren en el nostre lloc web.
Per tant, en cas que et trobis amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista següent, et prego que m'ho comuniquis. També pots posar-te en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la cookie, i com ha garantit la seva privadesa.

Les cookies que utilitza aquesta web

En aquesta web s'utilitzen cookies pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials, per mostrar anuncis en funció als teus interessos i per obtenir estadístiques d'usuaris.
Com a usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del teu navegador. No obstant això, has de saber que, si ho fas, aquest lloc no funcioni adequadament.
Segons els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs prestant el teu consentiment per a l'ocupació de les cookies que detallo a continuació.
Les cookies d'aquesta web ajuden a:
-Fer que aquesta web funcioni correctament
-Estalviar-li haver d'iniciar sessió cada vegada que visites aquest lloc
-Recordar-te els teus ajustos durant i entre les visites
-Permetre't visualitzar videos
-Millorar la velocitat / seguretat del lloc
-Que pugui compartir pàgines amb xarxes socials
-Millorar contínuament aquest lloc web
-Mostrar-te anuncis en funció dels teus hàbits de navegació.
No utilitzem mai cookies per:
-Recollir informació d'identificació personal (sense el teu permís exprés)
-Recollir informació sensible (sense el teu permís exprés)
-Compartir dades d'identificació personal a tercers

Cookies de tercers que utilitzem en aquesta web i que has de conèixer

Aquesta web, com la majoria de llocs web, inclou funcionalitats proporcionades per tercers.
També es posen a prova regularment nous dissenys o serveis de tercers per a recomanacions i informes. Això pot modificar ocasionalment la configuració de cookies i que apareguin cookies no detallades en la present política. És important que sàpigues que són cookies provisionals que no sempre és possible informar i que solament tenen finalitats d'estudi i valoració. En cap cas es van a utilitzar cookies que comprometin la teva privadesa.
Entre les cookies de tercers més estables estan:
Les generades per serveis d'anàlisis: concretament, Google Analytics per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els Usuaris del lloc web i millorar la optimització del mateix, però en cap cas s'associen a dades que poguessin arribar a identificar a l'usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). 
Seguiment de Google Adwords: Utilitzem seguiment de conversions de Google AdWords . El seguiment de conversions és una eina gratuïta que indica el que succeeix després que un client faci clic en els anuncis, tant si ha comprat un producte com si s'ha subscrit al seu butlletí informatiu. Aquestes cookies expiren als 30 dies i no contenen informació que pugui identificar-te personalment. 
Com a Usuari d'Internet, a qualsevol moment podràs procedir a l'esborrat de la informació referent als teus hàbits de navegació, i el perfil relacionat que ha generat els referits hàbits, accedint de forma directa i gratuïta a: 
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . 
Wix: és usuària de la plataforma de subministrament i allotjament de blogs Wix. A tals efectes, l'ús de tals cookies pels sistemes mai estan sota control o gestió del responsable de la web, poden canviar la seva funció a qualsevol moment i entrar cookies noves. Aquestes cookies tampoc reporten al responsable d'aquest web cap benefici. 
YouTube: També s'utilitzen plataformes de vídeo com YouTube. Plataformes de serveis d'afiliació(Instal·len cookies de navegador per fer seguiment de les vendes que van tenir origen en aquesta web).
Cookies de xarxes socials: Les Cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per www.bonacuinaterrassa.cat per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts de Bona Cuina en alguna xarxa social.
Les empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquesta web tenen les seves pròpies polítiques de cookies:
Cookie de Facebook, segons el que es disposa en la seva política de cookies.
Les implicacions de privadesa estaran en funció a cada xarxa social i dependran de la configuració de privadesa que ha triat en aquestes xarxes. En cap cas, ni el responsable d'aquesta web ni els anunciants poden obtenir informació personal identificable d'aquestes cookies.

Com gestionar i desactivar aquestes cookies

Si no desitges que els llocs web posin cap cookie en el teu equip, pots adaptar la configuració del navegador de manera que se't notifiqui abans que es descarregui cap cookie. D'igual manera, pots adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pots eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en el teu equip. Tingues en compte que hauràs d'adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzis.

 

 

Termes i condicions (1/07/16 última actualització)

Condicionis Generals de Contractació
Abans de contractar qualsevol dels serveis que poso a la teva disposició en aquesta web, és imprescindible que llegeixis les condicions i els termes que s'apliquen a la prestació dels serveis que ofereix Bona Cuina propis de la seva activitat principal.
L'usuari solament pot accedir i contractar aquests serveis de Bona Cuina després de llegir i acceptar aquestes condicions de contractació.
En acceptar aquestes condicions l'usuari queda vinculat per aquests termes, que, juntament amb la política de privadesa, regeixen la nostra relació comercial.
Si no està d'acord amb alguna part dels termes, no podrà contractar els serveis oferts.
Bona Cuina es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions a qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, Bona Cuina ho notificarà publicant un anunci en aquest lloc web.
Els serveis oferts estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que almenys tinguin 18 anys d'edat.

Identificador del venedor

En virtut de l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'ofereix la següent informació:
La seva denominació social és: Bonacuina Bosch Rovira SL.
El seu CIF/NIF: B66547274
El seu domicili està en Carretera Rellinars 191 Terrassa, Barcelona. 
Telèfon de contacte: 937 806 117

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució de les Condicions contractuals que regulen les relacions entre Bona Cuina i el Client. No s'entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les Parts, aquella que es converteixi en pública per igual motiu o aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial d'autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota cap obligació de confidencialitat. Ambdues parts s'obliguen a complir el deure de confidencialitat i a mantenir-ho per un període mínim de 2 anys després de finalitzar les esmentades Condicions contractuals que regulen les relacions de Bona Cuina i el Client.
Tota informació rebuda per part del client ja siguin imatges, textos, dades d'accés com a usuaris i contrasenyes, hosting o uns altres, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers tret que comptem amb el seu consentiment i sempre per a la mateixa finalitat en la qual han estat obtinguts les dades.

Exclusió de responsabilitat

Bona Cuina no garantirà que la disponibilitat del servei d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc de la pèrdua de dades que es trobin allotjats en els seus servidors, interrupció d'activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades al Client, com a conseqüència de:
1. Causes alienes al control de Bona Cuina i causes fortuïtes i/o de causa major.
2. Desperfectes causats pel client.
3. Parades programades i/o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts per al manteniment o realització d'actuacions excepcionals prèviament pactades.
4. Altres circumstàncies imprevisibles.
D'aquesta manera, el Client accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Bona Cuina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.
Bona Cuina no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part del Client.


 

Avís legal
Política de privacitat
POlítica de cookies
Termes i condicions
bottom of page